GIMNAZJUM


Format:   A4
Ilość stron:   96
Oprawa:   miękka
nakład wyczerpany
Sopot 2005
ISBN 83–89207&

TESTY ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
(TESTY STANDARYZOWANE)

rok szkolny 2005/2006
Testy- ćwiczenia dla uczniów klasy III gimnazjum stanowią kontynuację publikacji Wydawnictwa Seneka, która w poprzednich latach spotkała się z uznaniem zarówno ze strony uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Doświadczony i wzajemnie się dopełniający zespół autorski przygotował szereg siedmiu arkuszy testowych, które w doskonały sposób wdrażają uczniów do pracy, jaka ich czeka podczas egzaminu kończącego gimnazjum. Zestaw testów ułożony został od arkuszy o umiarkowanym poziomie trudności po testy najtrudniejsze.
Publikacja pozwala na dobre ćwiczenie najważniejszych umiejętności, określonych podstawą programową i standardami wymagań edukacyjnych, jednocześnie dostarcza uczniom i nauczycielom szybkiej informacji zwrotnej o opanowanych i nieopanowanych umiejętnościach. Szereg zadań napisanych językiem dostosowanym do poziomu ucznia odwołuje się do jego wiedzy o świecie, poszczególne zadania uczą kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Zadania pozwalają na sprawdzenie umiejętności zdobytych przez uczniów na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum.
Zestaw testów zawiera szereg diagramów, wykresów, tabel i schematów, których umiejętność odczytywania stanowi nieodzowny element edukacji współczesnego człowieka. Tematyka poszczególnych zadań jest zróżnicowana, zawsze jednak dobierana tak, aby zainteresować odbiorcę.


Recenzenci:
 • prof. dr hab. Jerzy Makowski – rzeczoznawca MENiS z rekomendacji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Leon Gulgowski – rzeczoznawca MENiS z rekomendacji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr Kazimierz Knapiński – Uniwersytet Gdański;
 • mgr Maria Aleksandra Bigos – rzeczoznawca MENiS z rekomendacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
 • mgr Jan Sitarski – ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Seria Testy- ćwiczenia dla uczniów klas III gimnazjum jest standaryzowana, co znaczy, że została próbnie zastosowana w szkołach, ulepszona i unormowana. Seria testów standaryzowanych jest daleko bardziej wyspecjalizowanym narzędziem pomiaru osiągnięć uczniów niż luźne zestawy zadań. Trzeba nauczyć się z niej korzystać (…). Ideałem współczesnej szkoły jest bowiem uczeń samodzielny, zdolny do zarządzania własnym uczeniem się (…).
Nową serię mogę polecić jako pod wieloma względami lepszą od typowych testów gimnazjalnych, jakie są obecnie dostępne na krajowym rynku materiałów dydaktycznych.

prof. dr hab. Bolesław Niemierko

© 2002 W. Kolatowski, P. Multan
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawnictwa zabronione.
Zalety publikacji:

 • testy standaryzowane;
 • zawiera szereg diagramów, map, tabel i schematów, których umiejętność odczytywania stanowi nieodzowny element edukacji współczesnego człowieka;
 • inspiruje gimnazjalistów do samodzielnej pracy;
 • zawiera klucz odpowiedzi, schemat punktowania, kartotekę do każdego testu oraz omówienie wyników standaryzacji;
 • doskonali umiejętności określone przez podstawę programową;
 • może być pomocna dla nauczycieli jako materiał do sprawdzenia postępów w nauce uczniów lub też jako źródło pomysłów na przeprowadzenie interesujących zajęć.

Wydawnictwo SENEKA